Skat lemper regler for arbejdsudlejeskat !

Oprettet d.

SKAT har sendt et udkast til nyt generelt styresignal vedrørende arbejdsudlejeskat i høring. Det indebærer en lempelse af den hidtidige praksis og vil bl.a. betyde, at virksomhederne kan benytte underleverandører – også inden for samme branche – uden at blive ramt af reglerne om arbejdsudlejeskat.

 
 
 

Arbejdsudlejeskat – reglerne strammet i 2012

I 2012 strammede SKAT reglerne om den såkaldte arbejdsudlejeskat. Arbejdsudlejeskatten betyder, at hvis danske virksomheder indgår aftaler med en udenlandsk virksomhed, hvor der er tale om arbejdsudleje, skal den danske virksomhed indeholde og betale arbejdsudlejeskat på 30 pct. af lønnen til de udenlandske medarbejdere. Derudover skal den danske virksomhed indeholde 8 pct. arbejdsmarkedsbidrag.

Tidligere fortolkning ramte skævt

Den hidtidige fortolkning af reglerne siden stramningen betød, at skatten ramte flere virksomheder end tilsigtet, og at reglerne ramte skævt i forhold til OECD’s retningslinjer.

Ramte it- og konsulentvirksomheder hårdt

Stramningen blev oprindelig foretaget for at sikre, at udenlandske arbejdere, der via en udenlandsk underleverandør arbejdede for eksempelvis gartnerier eller byggevirksomheder, i højere grad betalte skat i Danmark. Men reglerne ramte også især it- og konsulentvirksomheder hårdt.

Fortolkningen lempes nu

Med det udkast til styresignal, SKAT nu har sendt i høring, lempes fortolkningen af arbejdsudlejereglerne, så langt færre virksomheder bliver omfattet af regelsættet. Tidligere afgørelser kan genoptages, hvis de nye retningslinjer giver et bedre resultat for virksomheden.

Underleverandøraftaler inden for samme branche slipper for arbejdsudlejeskat

For virksomhederne har det særligt betydning, at praksis nu lempes i forhold til underleverandøraftaler. Det betyder, at virksomhederne kan benytte underleverandører – også inden for samme branche – uden at blive ramt af reglerne om arbejdsudleje, hvis den udenlandske virksomhed er den reelle arbejdsgiver. Om det er tilfældet, vil afhænge af en række kriterier - som for eksempel om den danske virksomhed leder og har ansvaret for arbejdet.

Hvis den danske virksomhed derimod er den reelle arbejdsgiver til en given udenlandsk medarbejder, er der stadig tale om arbejdsudleje.

DI mener

Det er særdeles positivt, at man har lyttet til erhvervslivet og nu lemper fortolkningen af, hvornår der skal betales arbejdsudlejeskat.

- Det har stor betydning for virksomhederne, at der er klare regler på området, og at reglerne ikke rammer flere virksomheder end tilsigtet. Lempelserne vil gøre livet meget lettere for vidensvirksomhederne, som er dybt afhængige af at kunne tiltrække højt uddannet arbejdskraft fra hele verden, siger direktør i DI Tine Roed.

http://di.dk/Personale/Personalejura/Nyheder/Nyhederomsatser/nytomlovgivningogregler/Pages/PositivtatSKATlemperreglerneforvikarskat.aspx